موسسه فرهنگی:مسئولیت اجتماعی، كاركردها

مسئولیت اجتماعی در مدیریت عملكرد موسسات، شركت ها و سازمان ها بسیار تاثیرگذار و موثر است.
مـسئولیت‌ اجتماعی مانند فضای روشن ای می‌باشد كه‌ همه یكدیگر را می‌بینند و درك بهتری نسبت به امور و فعالیتهای‌ یكدیگر‌ پیدا‌ می‌نمایند. در واقع مسئولیت اجتماعی‌ دستگاه ها‌ وجدان‌ آگاه آنها است كه‌ عدول از آن صدمات بـسیاری را بـر بـدنه دستگاه و جامعه‌ای‌ كه‌‌ در آن فعالیت می‌كند وارد می‌نمایند.
مسئولیت‌ اجتماعی خود را به عنوان تعهد مستمر واحد تجاری یا فرهنگی، با رعایت‌ موازین‌ اخلاقی، انجام میدهند و در جـهت
پیشـرفت فرهنگی و اقتصادی جامعه عمل می كـنند.

موسسه فرهنگی سفیران گیتی گستر



image

درباره ما

موسسه فرهنگی هنری سفیران همایش گیتی گستر تشكیلاتی است كه با  اهداف  و  مقاصد فرهنگی  و هنری انتفاعی (بر طبق ماده ٥٨٤ قانون تجارت و آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات  و مؤسسات غیر تجاری مصوب ١٣٣٧) به مدیر مسئولی دكتر محمد ولی طاهری بنكدار  بصورت  خصوصی برای فعالیت در یك یا چند قلمرو فرهنگی، هنری سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی درسال1390 تشكیل شده است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس آن را صادر كرده و نظارت برفعالیت های آن را برعهده دارد.

موسسه فرهنگی هنری چند منظوره  سفیران گیتی گستر به عنوان یك موسسه غیردولتی با هدف ارتقای فرهنگ  و هنر و نیز آموزش، پژوهش  و تولید در عرصه ی فرهنگ و هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه ی فعالیت گرفت این موسسه با انگیزه توسعه  و رشد خلاقیت ها و اعتلای هنر ایران به عنوان یكی از اركان اشاعه ی فرهنگ و هنر ایرانی در پایتخت فرهنگی  و معنوی جهان اسلام در مشهد آغاز به فعالیت كرد .

نظر کاربران

شما می توانید نظرات مشتریان ما را در مورد آنچه که می گویند مشاهده کنید

موسسه فرهنگی سفیران گیتی گستر

چرا ما را انتخاب کنید

چرا سفیران همایش گیتی گستر را انتخاب می كنیم
عملكرد موسسات فرهنگی هنری از عوامل بسیار تاثیرگذار و موثر در انتخاب واسپاری یك همایش، یا رویداد و فعالیت فرهنگی اجتماعی  است.
 تلاش و سالها خدمت صادقانه همراه با تخصص، تعهد و بهره مندی از نیروهای متخصص و تحصیلكرده، فرهیخته و كارآزموده باعت شده تا اعتماد سازمان ها و مخاطب و نیز جامعه هدف را جلب كنیم و با خاطری آسوده و بدون هیچگونه دغدغه ای مراسم شان را به ما واگذارند.
تعهد، تخصص، دقت، صداقت و سرعت در انجام فرآیندها و حوزه های عملیاتی توانسته است به عنوان یك امتیاز مشهود و بارز این مجموعه فرهنگی را كه، با رعایت‌ موازین‌ اخلاقی، قانونی و نظامند مراحل پیدایش یك فعالیت را انجام میده.د متمایز سازد و در جـهت هرچه بهتر برگزار شدن فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی و اقتصادی همت خویش را بكار گیرد